Volunteer for participating in research

Are you interested in participating in our studies? Find our current experiments here (registration required).

Är du intresserad av att delta som försöksperson i våra studier? Se våra aktuella studier här (registrering krävs).